اقدام پژوهی : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود

مطالب دیگر:
طرح احداث کارخانه فرآوری محصولات باغی (کمپوت ، آبمیوه ، کنستانتره ، نکتار)دانلود کتاب داستانی و جذاب اسرار معدن ذغال سنگ اثر ژول ورندانلود کتاب داستانی و جذاب الیور تویستدانلود کتاب داستانی آدمهای معروف دستشویی نمی رونددانلود کتاب داستانی و جذاب آلیس در سرزمین عجایبدانلود کتاب داستانی و جذاب بهترین قصه ها و افسانه های دنیادانلود کتاب داستانی و جذاب جن پینه دوزدانلود کتاب داستانی و جذاب دور دنیا در 80 روزاثر ژول ورندانلود کتاب داستانی و جذاب دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنزدانلود کتاب داستانی و جذاب دروغی که تمام زندگی ام بوددانلود کتاب داستانی و جذاب سفرهای گالیوردانلود کتاب داستانی و جذاب سندباد بحریدانلود کتاب داستانی و جذاب و جنایی سیانوژن نورانیدانلود کتاب داستانی و جذاب قصه های شیرین ایرانیدانلود کتاب امتحانات نهایی سکوی پرتابدانلود کتاب جذاب ساخت هواپیماهای کاغذیدانلود کتاب جذاب ساختن کاردستی های کاغذی درباره همه چیزدانلود کتاب جذاب و داستانی کاراگاه تام سایردانلود کتاب جذاب شخصیت شناسی کودکاندانلود کتاب جذاب و داستانی حسنی ما یه بره داشت
اقدام پژوهی : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود|41018854|yet
بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمودقابل مشاهده می باشد

اقدام پژوهی : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود

فهرست مطالب

چكیده. 3

مقدمه. 4

توصیف وضعیت موجود: 6

شواهد1. 8

تعاریف علمی متغیرهای پژوهش. 8

تعریف علمی «سلامت روان». 9

تعریف علمی «منبع كنترل». 12

ابزارهای اطلاعاتی. 14

ابزارهای اندازه گیری پژوهش. 14

1. پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) 14

2. پرسشنامه منبع كنترل لونسون. 14

یافته های علمی. 15

ابعاد مهارتهای زندگی. 20

تعریف منبع كنترل. 20

مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش. 21

تعریف مهارتهای زندگی. 24

جمع بندی و نتیجه گیری از پیشینه پژوهش. 26

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها. 27

بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه در مدارس. 30

ضمائم. 46

پیوست شماره 2. 50

فهرست منابع. 54

چكیده

پژوهش حاضر مربوط به این است كه چگونه می توان با آموزش مهارت ها و روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود. جامعه آماری تعداد 15 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم عاشوری است كه در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تحصیل بودند. پرسشنامه مورد استفاده برای تعیین منبع كنترل درونی و بیرونی دانش آموزان پرسشنامه منبع كنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده برای تعیین میزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومی كلدبرگ بود كه ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجرای كلاس مهارت های زندگی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسی نتایج این پرسشنامه ها به مدت 4 هفته در هر هفته 2 جلسه مجموعاً 8 جلسه در ماه برای دانش آموزان كلاس مهارت های زندگی برگزار گردید و پس از پایان كلاسها مجدداً آزمون سلامت عمومی كلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتایج حاصل از بررسی های پس آزمون و پیش آزمون نشان دهنده تاثیر مثبت آموزش مهارت های زندگی بر تقویت سلامت روان دانش آموزان بود از نتایج پژوهش می توان در جهت تقویت سلامت روان دانش آموزان در سنین نوجوانی و جوانی در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادینه نمود.